Hơn 600 trường Mầm non đã giao công tác vận hành và hỗ trợ camera cho chúng tôi phục vụ Phụ huynh, giúp phụ huynh trải nghiệm và tận hưởng Education Cloud Camera. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi góp phần san sẻ áp lực về công nghệ với nhà trường.