Mô hình cân bằng tải dựa trên nền tảng Điện toán đám mây (CCTV Cloud streaming)

Mô hình chịu tải camera Mầm non nhiều người xem